Letecká fotogrammetrie 

Pomocí dronu je možné dokonale zmapovat vybrané oblasti a díky získaným datům lze měřit jednoduše  rozměry a objemy. Zpracování 2D map a 3D modelů.


Oblasti využití:

  • Zaměření pozemků a staveb
  • Zaměření a zpracování 3D modelů střech při přípravě projektů solárních nebo fotovoltaických systémů
  • Měření ploch a objemů deponií sypkých materiálů (uhlí, štěrk, kamení, ...)
  • Zaměření těžko přístupných míst
  • 3D objekty pro videohry

Cena: od 2000 Kč